Gospodarka komunalna

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych Środowisko oferuje pełną obsługę Miast i Gmin w zakresie opracowań projektowych i studialnych związanych z ochroną środowiska.

W chwili obecnej stale współpracujemy z wieloma gminami prowadząc szeroki zakres usług związanych z ochroną środowiska w ramach procedury przetargów o zamówienia publiczne.

Aktualnie stale współpracujemy z następującymi urzędami: Gmina Buczkowice, Gmina Pawłowice, Gmina i Miasto Oświęcim, Gmina Dębowiec, Miast Bieruń, Gmina Limanowa.

Stale uzupełniamy nasze kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach dotyczących zagadnień ochrony środowiska i zmian w obowiązującym prawie.

Zakres oferty

Dla Gospodarki Komunalnej wykonujemy następujące opracowania projektowe i studialne:

 • SYSTEMY UJĘCIA, UZDATNIANIA I RETENCJONOWANIA WODY
 • SIECI WODOCIĄGOWE i KANALIZACYJNE
 • OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH i DESZCZOWYCH
 • SKŁADOWISKA ODPADÓW - SYSTEMY BUDOWY i REKULTYWACJI
 • INSTALACJE OBRÓBKI ODPADÓW
 • INSTALACJE ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
 • SZEROKI ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z OPRACOWYWANIEM I WDRAŻANIEM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG NORMY ISO 14001
 • RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII TJ:
  • ZINTEGROWANE
  • GAZÓW I PYŁÓW
  • ŚCIEKÓW
  • WYTWARZANIE ODPADÓW
  • EMITOWANIE HAŁASU
  • EMITOWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
 • WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA POBÓR WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH
 • INWENTARYZACJE I EKSPERTYZY DLA SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH
 • DORADZTWO, KONSULTING
 • PROWADZENIE ROZRUCHÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INSTRUKCJE OBSŁUGI, SZKOLENIE PERSONELU OCZYSZCZALNI I STACJI UZDATNIANIA WODY
 • OPRACOWANIA DLA UZYSKANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY PHARE, ISPA i SAPARD W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM