Przemysł

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych Środowisko oferuje pełną obsługę Firm w zakresie opracowań projektowych i studialnych związanych z ochroną środowiska.

W chwili obecnej stale współpracujemy z wieloma firmami prowadząc szeroki zakres usług związanych z ochroną środowiska.

Naszymi stałymi partnerami są miedzy innymi: FIAT AUTO POLAND, VALEO ECS, VALEO ES, FENICE POLAND, INGEST SEGIM POLSKA, SEWS CABIND, AQUA S.A., GAMMASTAMP, FABRYKA OSŁONEK BIAŁKOWYCH i wiele innych firm naszego regionu.

Stale uzupełniamy nasze kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach dotyczących zagadnień ochrony środowiska i zmian w obowiązującym prawie.

Zakres oferty

Dla Przemysłu wykonujemy następujące opracowania projektowe i studialne:

 • SYSTEMY UJĘCIA, UZDATNIANIA I RETENCJONOWANIA WODY
 • SIECI WODOCIĄGOWE i KANALIZACYJNE
 • OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH i DESZCZOWYCH
 • OBIEGI ZAMKNIĘTE DLA WÓD PRZEMYSŁOWYCH
 • SKŁADOWISKA ODPADÓW - SYSTEMY BUDOWY i REKULTYWACJI
 • INSTALACJE OBRÓBKI ODPADÓW
 • INSTALACJE ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
 • SZEROKI ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z OPRACOWYWANIEM I WDRAŻANIEM SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO WG NORMY ISO 14001
  • Usługi konsultingowe
  • Przeglądy
  • Szkolenia
  • Audyty
  • Opracowywanie procedur i instrukcji
  • Pomoc we wdrażaniu systemu
 • RAPORTY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA WPROWADZENIE DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII TJ:
  • Zintegrowane
  • Gazów i pyłów
  • Ścieków
  • Wytwarzanie odpadów
  • Emitowanie hałasu
  • Emitowanie pól elektromagnetycznych
 • WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA POBÓR WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH
 • INWENTARYZACJE I EKSPERTYZY DLA SIECI WODNYCH I KANALIZACYJNYCH
 • DORADZTWO, KONSULTING
 • PROWADZENIE ROZRUCHÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INSTRUKCJE OBSŁUGI, SZKOLENIE PERSONELU OCZYSZCZALNI I STACJI UZDATNIANIA WODY
 • OPRACOWANIA DLA UZYSKANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY PHARE, ISPA i SAPARD W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM